var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Σ?τιση φοιτητ?ν ακαδ. ?του? 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γ?νεται γνωστ? στου? φοιτητ??/τριε? που ενδιαφ?ρονται να σιτ?ζονται δωρε?ν το ακαδημα?κ? ?το? 2019-2020, ?τι θα πρ?πει να υποβ?λλουν ηλεκτρονικ? την α?τηση και τα δικαιολογητικ? στη διε?θυνση , δ?νοντα? username/password που διαθ?τουν. Η υποβολ? αιτ?σεων, καθ?? και των συμπληρωματικ?ν δικαιολογητικ?ν για την ?κδοση τη? κ?ρτα? δωρε?ν σ?τιση? παρατε?νεται ?ω? 30-11-2019.

?

Οι φοιτητ??/φοιτ?τριε? θα πρ?πει να υποβ?λλουν ?λα τα δικαιολογητικ?, το κ?θε ?να ξεχωριστ?, ψηφιοποιημ?να σε μορφ? pdf (πχ. με σαρωτ? (scanner), κλπ.), καταχωρ?ντα? στο ηλεκτρονικ? σ?στημα κατ? την συμπλ?ρωση τη? α?τηση?.
Επισημα?νεται ?τι οι νεοεισαχθ?ντε? φοιτητ?? ακαδ. ?του? 2019-2020 μπορο?ν να υποβ?λλουν στο πεδ?ο ?Ακαδημα?κ? Ταυτ?τητα? τη Βεβα?ωση Σπουδ?ν απ? τη Γραμματε?α του Τμ?ματ?? του?.
Οι φοιτητ??? μ?σω του ιδ?ου link θα μπορο?ν να παρακολουθο?ν την πορε?α τη? α?τησ?? του? και να λαμβ?νουν την ηλεκτρονικ? κ?ρτα σ?τιση?. Με αυτ? ? με την Ακαδημα?κ? Ταυτ?τητα θα μπορο?ν να προσ?ρχονται στο εστιατ?ριο.
Για την? γρ?γορη ?κδοση τη? ειδικ?? ηλεκτρονικ?? ταυτ?τητα? δωρε?ν σ?τιση?? παρακαλο?νται οι φοιτητ?? να υποβ?λλουν ?γκυρα τα δικαιολογητικ? του?.
Δεν απαιτε?ται να προσκομ?σετε την α?τηση και τα δικαιολογητικ? σε ?ντυπη μορφ? στα Τμ?ματα Σ?τιση? και Παροχ?ν, Τμ?μα Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? (Κουκο?λι), Τμ?μα Υπηρεσι?ν Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? (Μεσολ?γγι), παρ? μ?νο ε?ν σα? ζητηθε?.
Επισημα?νεται ?τι οι φοιτητ?? των Τμημ?των του πρ?ην ΤΕΙ Δυτικ?? Ελλ?δα? που δεν ?χουν ακ?μα ταυτοποιηθε?, θα πρ?πει πρ?τα να επισκεφθο?ν (απ? 5/9/2019) το link , προκειμ?νου, αφο? πρ?τα ταυτοποιηθο?ν, να μπουν στο , προκειμ?νου να υποβ?λουν ηλεκτρονικ? την α?τησ? του?.

?

Πληροφορ?ε?:
- Οι φοιτητ?? των Τμημ?των τη? Π?τρα? στη Διε?θυνση Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν (κτ?ριο Α’ ισ?γειο, τηλ.2610969093)
- Οι φοιτητ?? των Τμημ?των του Αγριν?ου στο γραφε?ο Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? (Γ. Σεφ?ρη 2, Β’ κτ?ριο, κα Μαρ?α Στεργ?ου, τηλ. 2641074169)
- Οι φοιτητ?? των Τμημ?των του πρ?ην ΤΕΙ Δυτικ?? Ελλ?δο? που εδρε?ουν στην π?λη των Πατρ?ν, στο Τμ?μα Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? (Κουκο?λι),(κα Αθην? Τ?τση,τηλ.2610369-094).
- Οι φοιτητ?? των Τμημ?των που εδρε?ουν στι? π?λει? Μεσολογγ?ου, Αιγ?ου, Αμαλι?δο? και Π?ργου στο Τμ?μα Υπηρεσι?ν Φοιτητικ?? Μ?ριμνα? (κ. Σαλ?πα Αλ?ξιο, τηλ. 2631058257).
Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε? για τα απαιτο?μενα δικαιολογητικ? στο karupc.com/el/food

?

?? Απ? τη Διε?θυνση Φοιτητικ?? Μ?ριμνα?
?

Επισυναπτ?μενα: 
58彩票网注册-mail: 
Τηλ?φωνο: 
2610969093
2610997976
2610997956
Χρ?στε?: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆