var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 55 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019 - 55 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Δελτ?ο Τ?που Πρυτανε?α? Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν 10 / 2019-2020

58彩票网注册?11 Νοεμβρ?ου 1964 – 11 Νοεμβρ?ου 2019. 55 χρ?νια πριν, ιδρ?θηκε με το Ν.Δ. 4425/11-11-1964 το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν και σ?μερα κατ? το ακαδημα?κ? ?το? 2019-2020 λειτουργο?ν? 7 Σχολ?? και 35 Τμ?ματα σε 6 π?λει?. Στα 55 αυτ? χρ?νια, η προσπ?θεια ?ταν μεγ?λη και πολλ?? φορ?? δ?σκολη σε αντ?ξοε? συνθ?κε?, αλλ? πραγματικ?, ?ξιζε τον κ?πο. Οι εξωτερικ?? αξιολογ?σει? των Τμημ?των, αλλ? και? η συνολικ? εξωτερικ? αξιολ?γηση του Ιδρ?ματο? και η πιστοπο?ησ? του με ?ριστα σ?μφωνα με τι? Αρχ?? Διασφ?λιση? Ποι?τητα? Αν?τατη? Εκπα?δευση?,? δικα?ωσαν την προσπ?θει? μα? και μα? προσ?φεραν σημαντικ? πλεον?κτημα. 55 Χρ?νια μετ?, το Πανεπιστ?μιο Πατρ?ν, ?να απ? τα μεγαλ?τερα Δημ?σια Ελληνικ? Πανεπιστ?μια, συνεχ?ζει δυναμικ? την πορε?α του?.

Η Πρ?τανι?
Καθηγ?τρια Βενετσ?να Ε. Κυριαζοπο?λου

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ

  • ?58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 ΑΛΛΑΓΩΝ?
    Ξεκινο?ν απ? τη Δευτ?ρα 11.11.2019 τα μαθ?ματα του επιμορφωτικο? προγρ?μματο? ?58彩票网注册anagement Αλλαγ?ν?. Το πρ?γραμμα απευθ?νεται σε στελ?χη του Δημ?σιου και Ιδιωτικο? Τομ?α και σε ενδιαφερ?μενου? κ?θε ειδικ?τητα? που επιθυμο?ν να αναβαθμ?σουν ποιοτικ? τα προσ?ντα του? και να αναπτ?ξουν εξειδικευμ?νε? γν?σει? και ικαν?τητε? στη διο?κηση αλλαγ?ν. Οι εκπαιδευ?μενοι/ε? μπορο?ν να συμμετ?χουν απ? κ?θε μ?ρο? τη? Ελλ?δα? ? το εξωτερικ?, αφο? το πρ?γραμμα ακολουθε? την μεθοδολογ?α τη? εξ αποστ?σεω? εκπα?δευση?. Λεπτομερε?? πληροφορ?ε? για το πρ?γραμμα και την ηλεκτρονικ? α?τηση συμμετοχ?? μπορε?τε να βρε?τε:
  • ?ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ?
    Το πρ?γραμμα ?Ερευνητικ? και Εκπαιδευτικ? Προγρ?μματα: Σχεδ?αση, Υλοπο?ηση, Αξιολ?γηση?, τα μαθ?ματα του οπο?ου ξεκινο?ν απ? τι? 13.11.2019, προσφ?ρει τη δυνατ?τητα πλ?ρου? και πολυδι?στατη? κατ?ρτιση? στα ζητ?ματα του σχεδιασμο? (design), υλοπο?ηση? (application), παρακολο?θηση? (monitoring) και αξιολ?γηση? (evaluation) εκπαιδευτικ?ν προγραμμ?των και προτ?σεων ?ρευνα?, ε?τε πρ?κειται για ακαδημα?κο? τ?που ?ρευνα, ε?τε για ?ρευνα στο πλα?σιο μια? δημ?σια? πρ?σκληση? εκδ?λωση? ενδιαφ?ροντο?. Απευθ?νεται σε εκπαιδευτικο?? ?λων των βαθμ?δων, εκπαιδευ?μενου? ?λων των επιπ?δων, ?σου? δρουν μ?σω ΜΚΟ, καθ?? και σε ?σου? θα ?θελαν να καταρτιστο?ν στην εκπ?νηση και αξιολ?γηση ερευνητικ?ν προτ?σεων και εκπαιδευτικ?ν προγραμμ?των. Οι καταρτιζ?μενοι μπορο?ν να συμμετ?χουν απ? κ?θε μ?ρο? τη? Ελλ?δα? ? το εξωτερικ?, αφο? το πρ?γραμμα ακολουθε? την μεθοδολογ?α τη? εξ αποστ?σεω? εκπα?δευση?. Πληροφορ?ε? για το πρ?γραμμα καθ?? και την ηλεκτρονικ? α?τηση συμμετοχ?? μπορε?τε να βρε?τε στο σ?νδεσμο:

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ?Αναπηρ?α και ζω? ? Ζω? και αναπηρ?α;;? ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Ομ?δα ΕΚΟ)
Εμπνε?σου και ακολο?θησε 3 απλ? β?ματα του διαγωνισμο? και ?σω? ε?σαι εσ? ο νικητ??. Βγ?λε τη δικ? σου φωτογραφ?α που ταιρι?ζει στο θ?μα του διαγωνισμο? και αν?βασ? την στο instagram – μην ξεχ?σει? πω? πρ?πει να ?χει? δημ?σιο προφ?λ! Οι συμμετοχ?? ισχ?ουν μ?χρι 25 Νοεμβρ?ου 2019. Ο νικητ?? του διαγωνισμο? θα ανακοινωθε? στην εκδ?λωση με θ?μα: ?Κοινων?α για ?λου?: Με αφορμ? την Παγκ?σμια Ημ?ρα για τα ?τομα με Αναπηρ?α?, που θα πραγματοποιηθε? στι? 28 Νοεμβρ?ου 2019 στο Συνεδριακ? και Πολιτιστικ? Κ?ντρο του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Αναλυτικ?? πληροφορ?ε? για το διαγωνισμ?:
?

ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ Α? ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ 20ou ΑΙΩΝΑ?
Το Τμ?μα Ιστορ?α?-Αρχαιολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν διοργαν?νει εκδ?λωση στρογγυλ?? τρ?πεζα? με τ?τλο: ?Οι συν?πειε? του Α? Παγκοσμ?ου Πολ?μου στην ιστορ?α του 20ο? αι?να και το παρ?δειγμα των ελληνογερμανικ?ν σχ?σεων?. Η εκδ?λωση θα πραγματοποιηθε? την Π?μπτη 14 Νοεμβρ?ου 2019 και ?ρα 19.00, στον Πολυχ?ρο του Συλλ?γου Οι Φ?λοι τη? Μουσικ?? στο Μ?γαρο Μουσικ?? Αθην?ν.
Συμμετ?χουν:
-58彩票网注册ay 58彩票网注册inter, Καθηγητ?? Ιστορ?α? (?δρα 58彩票网注册harles 58彩票网注册. 58彩票网注册tille) στο Πανεπιστ?μιο του 58彩票网注册ale
-58彩票网注册erhard 58彩票网注册irschfeld, Καθηγητ?? στο Ινστιτο?το Ιστορ?α? του Πανεπιστημ?ου τη? Στουτγ?ρδη?
-?λλη Λεμον?δου, Επ?κουρη Καθηγ?τρια Νε?τερη? και Σ?γχρονη? Ιστορ?α?, Τμ?μα Ιστορ?α?-Αρχαιολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν
Θα απευθ?νουν χαιρετισμο?? εκπρ?σωποι τη? Πρεσβε?α? τη? Ομοσπονδιακ?? Δημοκρατ?α? τη? Γερμαν?α? στην Αθ?να και του Τμ?ματο? Ιστορ?α?-Αρχαιολογ?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν. Οι εισηγ?σει? και η συζ?τηση θα πραγματοποιηθο?ν στην αγγλικ? γλ?σσα, με ταυτ?χρονη μετ?φραση απ? και προ? την ελληνικ? γλ?σσα. Η εκδ?λωση χρηματοδοτε?ται απ? το γερμανικ? Ομοσπονδιακ? Υπουργε?ο Εξωτερικ?ν απ? π?ρου? του Ελληνογερμανικο? Ταμε?ου για το Μ?λλον.
?

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΤΡΩΝ
Το Διοικητικ? Συμβο?λιο του Επιστημονικο? Π?ρκου Πατρ?ν πραγματοποιε? εκδ?λωση Μεταφορ?? Τεχνογνωσ?α?, στο πλα?σιο τη? συνεργασ?α? με το Ευρωπα?κ? Ερευνητικ? Κ?ντρο 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, την Παρασκευ? 22 Νοεμβρ?ου 2019 και ?ρα: 10:3058彩票网注册, στην α?θουσα εκδηλ?σεων του ΕΠΠ. Το Επιστημονικ? Π?ρκο Πατρ?ν τον Απρ?λη του 2019 επιλ?χτηκε ω? το Εθνικ? 58彩票网注册usiness 58彩票网注册ncubation 58彩票网注册enter του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册. Το 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 ?χει δημιουργ?σει ?να δ?κτυο απ? 8 58彩票网注册usiness 58彩票网注册ncubation 58彩票网注册enters (58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册s) σε ?λη την Ευρ?πη, προκειμ?νου να βοηθ?σουν στην εμπλοκ? επιχειρ?σεων στι? τεχνολογ?ε? του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册.

Η εκδ?λωση,? αποτελε?ται απ? τρ?α μ?ρη:
-58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册nowledge 58彩票网注册ransfer 58彩票网注册roup – 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册: 58彩票网注册o πρ?το μ?ρο? τη? εκδ?λωση? εστι?ζει σε 58彩票网注册tartups οι οπο?ε? θ?λουν να αξιοποι?σουν την τεχνογνωσ?α του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册.
-58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册rocurement 58彩票网注册epartment: Το δε?τερο μ?ρο? εστι?ζει στον τρ?πο με τον οπο?ο ελληνικ?? επιχειρ?σει? μπορο?ν να πουλ?σουν την τεχνογνωσ?α του? ? τα προ??ντα του? στο 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册.
-58彩票网注册258彩票网注册 Συναντ?σει?:58彩票网注册 Στο τελευτα?ο μ?ρο? τη? εκδ?λωση? θα πραγματοποιηθο?ν 58彩票网注册258彩票网注册 58彩票网注册eetings με εκπροσ?που? του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 απ? το τμ?μα προμηθει?ν και το Γραφε?ο Μεταφορ?? Τεχνογνωσ?α? με επιχειρ?σει? και ερευνητικ?? ομ?δε? που το επιθυμο?ν.

Στελ?χη του 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 που θα παρευρεθο?ν: 58彩票网注册mmanuel 58彩票网注册sesmelis – 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册nternational 58彩票网注册elations, 58彩票网注册ostas 58彩票网注册ountas, 58彩票网注册ational delegate at 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, 58彩票网注册ick 58彩票网注册iogas, 58彩票网注册igital 58彩票网注册ciences, knowledge 58彩票网注册ransfer, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, 58彩票网注册sh 58彩票网注册avikumar 58彩票网注册ntrepreneurship 58彩票网注册ctivities, knowledge 58彩票网注册ransfer, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, 58彩票网注册ikos 58彩票网注册anthos, 58彩票网注册ndustrial 58彩票网注册iaison 58彩票网注册fficer of 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册, 58彩票网注册erome 58彩票网注册ierlot, 58彩票网注册ead of 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册-58彩票网注册58彩票网注册-58彩票网注册58彩票网注册 58彩票网注册ection, 58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册58彩票网注册. Περισσ?τερε? πληροφορ?ε? μπορε?τε να βρε?τε:
?

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΜΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ
Το ερευνητικ? σεμιν?ριο του ΠΜΣ ?Θεωρητικ? και Πρακτικ? Φιλοσοφ?α? του Τμ?ματο? Φιλοσοφ?α? θα πραγματοποι?σει σειρ? διαλ?ξεων κατ? το χρονικ? δι?στημα Νοεμβρ?ου – Δεκεμβρ?ου 2019. Οι διαλ?ξει? θα πραγματοποιηθο?ν στο αναγνωστ?ριο Τμηματικ?? Βιβλιοθ?κη? Φιλοσοφ?α?, Κτ?ριο: Κ25 και ?ρα: 19:00-21:00.

Πρ?γραμμα Διαλ?ξεων:
-Τετ?ρτη, 13 Νοεμβρ?ου 2019

Δο?κα? Καπ?νταη?, Δ/ντη? Ερευν?ν, Κ?ντρο Ερε?νη? τη? Ελληνικ?? Φιλοσοφ?α? Ακαδημ?α? Αθην?ν, ?Απ?δειξη τη? αρχ?? του Αποκλει?μενου Τρ?του στο Μετ? τα Φυσικ? Γ’?
-Τετ?ρτη, 27 Νοεμβρ?ου 2019
Μαρκ Μιχ?λσκι, Επ?κ. Καθηγητ?? Τμ?ματο? Φιλοσοφ?α? Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, υπ? διορισμ?ν, ?58彩票网注册ax 58彩票网注册undt: Η φυλ? στην ιστοριογρ?φηση τη? φιλοσοφ?α??
-Τετ?ρτη, 11 Δεκεμβρ?ου 2019
Κοσμ?? Ρασπ?τσο?, 58彩票网注册r. 58彩票网注册hil., ΕΔΙΠ Τμ?ματο? Φιλοσοφ?α? Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, ?Ο Μ?ρτιν Χ?ιντεγγερ και η μετ?φραση τη? αρχα?α? ελληνικ?? φιλοσοφ?α??
Περισσ?τερα:
?

Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΥΠΟ ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Κατ?πιν ανοιχτ?? πρ?σκληση? που απη?θυνε στην πανεπιστημιακ? κοιν?τητα, η Χορωδ?α του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν βρ?σκεται στην ευχ?ριστη θ?ση να ανακοιν?σει ?τι η καινο?ργια τη? Καλλιτεχνικ? Διευθ?ντρια ε?ναι η κα. Αγγελικ? Κορδ?λλου, διδ?κτωρ Μουσικολογ?α? του Πανεπιστημ?ου τη? Σορβ?ννη?. Η κα. Κορδ?λλου ε?ναι μ?λο? Ε.Ε.Π. του Τμ?ματο? Θεατρικ?ν Σπουδ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν, ?που διδ?σκει μαθ?ματα σχετικ? με το μουσικ? θ?ατρο και τη σκηνικ? μουσικ?. Ευελπιστο?με οι γν?σει? και τα ενδιαφ?ροντα τη? ν?α? διευθ?ντρια?, με τι? σχεδιαζ?μενε? βελτι?σει? στη διοικητικ? δομ?, να τον?σουν το νεανικ? και πανεπιστημιακ? χαρακτ?ρα του συν?λου και να ωθ?σουν σε συμπρ?ξει? και συν?ργειε? με ?λε? τι? πολιτιστικ?? ομ?δε? του Πανεπιστημ?ου. Η Χορωδ?α απευθ?νει πρ?σκληση σε ?λα τα μ?λη τη? πανεπιστημιακ?? κοιν?τητα?, φοιτητ??, διδ?σκοντε? και εργαζ?μενου? που αγαπο?ν τη μουσικ? να εγγραφο?ν στη Χορωδ?α εκδηλ?νοντα? το ενδιαφ?ρον του? στι? ηλεκτρονικ?? διευθ?νσει? stylian@upatras.gr,choir@upatras.gr.
?

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Διεθν?? δι?κριση τη? Λ?σχη? Ρομποτικ?? των φοιτητ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν
Τη 2η και 4η θ?ση σε παγκ?σμιο επ?πεδο κατ?κτησε η Λ?σχη Ρομποτικ?? των φοιτητ?ν του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν συμμετ?χοντα? στον διεθν? διαγωνισμ? Ρομποτικ?? 58彩票网注册obochallenge 2019 στην κατηγορ?α 58彩票网注册ine 58彩票网注册ollower 58彩票网注册nhanced, που πραγματοποι?θηκε στο Βουκουρ?στι τη? Ρουμαν?α? απ? 1-3 Νοεμβρ?ου 2019. Στον διαγωνισμ?, ο οπο?ο? πραγματοποι?θηκε για 12η συνεχ?μενη χρονι?,? συμμετε?χαν, με ιδια?τερα υψηλ? ανταγωνισμ?, περισσ?τερα απ? 550 ρομπ?τ συνολικ? με συμμετοχ?? απ? χ?ρε? ?πω? η Ιαπων?α, Μ. Βρεταν?α, Τα?λ?νδη, Μεξικ? κλπ. Η Λ?σχη Ρομποτικ?? αποτελε? ?να λαμπρ? παρ?δειγμα διεπιστημονικ?? προσπ?θεια? φοιτητ?ν απ? Τμ?ματα τη? Πολυτεχνικ?? Σχολ?? (Τμ?μα Μηχανολ?γων & Αεροναυπηγ?ν Μηχανικ?ν, Τμ?μα Μηχανικ?ν Ηλεκτρονικ?ν Υπολογιστ?ν & Πληροφορικ??, Τμ?μα Ηλεκτρολ?γων Μηχανικ?ν & Τεχνολογ?α? Υπολογιστ?ν) που αναδεικν?ει το υψηλ? επ?πεδο των διαχρονικ?ν αποτελεσμ?των που παρ?γονται απ? του? φοιτητ?? του Ιδρ?ματ?? μα?.
Αναλυτικ?? πληροφορ?ε?: , Ιστοσελ?δα Λ?σχη Ρομποτικ??:
?

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΜΑΣ
Σα? υπενθυμ?ζουμε ?τι μπορε?τε να αντλ?σετε χρ?σιμε? οδηγ?ε? στην ιστοσελ?δα του Γραφε?ου Τεχνικο? Ασφαλε?α? του Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν () σχετικ? με θ?ματα Υγε?α? και Ασφ?λεια? στην Εργασ?α, ?πω?:
-?ντονα καιρικ? φαιν?μενα
-Περ?πτωση Σεισμο?
-Εν?ργειε? σε περ?πτωση φωτι?? εντ?? τη? Πανεπιστημιο?πολη?
58彩票网注册-Πρ?ληψη τη? εποχικ?? γρ?πη? στου? χ?ρου? εργασ?α? κα.

?

Π?τρα, 8 Νοεμβρ?ου 2019
58彩票网注册π? την Πρυτανε?α - Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων,
58彩票网注册Εθιμοτυπ?α? και Εκδηλ?σεων Πανεπιστημ?ου Πατρ?ν

Επισυναπτ?μενα: 
Υπε?θυνο?: 
Τμ?μα Δημοσ?ων Σχ?σεων, Εθιμοτυπ?α? & Εκδηλ?σεων
58彩票网注册-mail: 
必威彩票注册登陆 重庆体彩网 必威彩票注册邀请码 九天彩票登录网址 九天彩票注册登陆 快频彩票注册邀请码 一分快三凤凰彩票网 九天彩票最新邀请码 九天彩票注册邀请码 快频彩票注册登陆